WorkLink+
Sözleşme Yönetim Sistemi

WorkLink+ Sözleşme Yönetim Sistemi, sözleşmelerinizin oluşturulmasından yürürlükte kaldığı sürece işletilmesine ve nihai olarak feshedilmesine kadar tüm süreçleri yönetir. Sözleşme ile ilgili taahhütler, operasyonel ve finansal tüm süreçleri en verimli şekilde işletmek ve sözleşme koşullarına uyum yolu ile finansal ve itibar riskini belirlemek ve azaltmak için sözleşme koşullarına göre performans analizlerini de içerir.

Tadarikçi Seçme ve Değerlendirme fonksiyonlarını da içinde barındırarak kalite süreçlerinizin yönetimini destekler.

WorkLink+ Sözleşme Yönetim Sistemi, tüm sözleşmelerinizi dijitalleştirip merkezi olarak yönetir. Hukuk ve uyum departmanları gibi paydaşların sözleşmeleri arama ve inceleme süreçlerinde kağıt bağımlılığını ortadan kaldırır. WorkLink+ Sözleşme Yönetim Sistemi, sözleşmelere erişimi de yönetir, böylece yalnızca yetkili kişiler sözleşme görüntüleyebilir, güvenliği artırır.

Sözleşme Yönetim Sistemi
Contract Management
  • Fiyat Artış Dönemi Bilgilendirmeleri

  • Sözleşme Yenileme ve Fesih Süreçleri

  • Yükümlülük Takibi ve Ceza-i Şartlar

  • Sözleşme ve Sözleşme Eklerinin Takibi (Damga Vergisi Makbuzu, İmza Sirküleri v.b.)

  • Tedarikçe Seçme Süreçleri

  • Tedarikçi Değerlendirme Süreçleri

  • Dijital İmza Entegrasyonu

Dijital İmza

Bilgilendirmeler

Tedarikçi Yönetimi

Belge veya Belge Bağımsız Süreç

Ofis Dışından Süreçlerinize Ulaşın