WorkLink+
Doküman Yönetim Sistemi

Doküman Yönetim Sistemi, bilginin kendi yaşam döngüsü içerisinde yönetilmesi, iş verimliliğinin arttırılması ve büyüyen içeriğin maliyetinin ve riskinin kontrol edilmesi için oluşturulmuş bir çözümdür. Doküman Yönetim Sistemi, veri ve içeriklerin diğer sistemler ile entegrasyonu, kurumsal bilginin arşivlenmesi, hukuki ve yasal içeriklerin yönetimi, kayıt yönetimi, e-posta yönetimi gibi bileşenlerden oluşur.

Kullanıcılar doküman arama, temin, iade, paylaşım gibi süreçlerde zaman harcamazlar, Kurumunuz bilgi bankasına dönüşür. Fiziki belgenin erişimi kısıtlandığı için kayıp riskleri ortadan kalkar.

Audis, mevcut arşivlerinizi elektronik ortama aktararak, Doküman Yönetim Sistemi entegrasyonunu sağlamaktadır. Dijital Arşivleme Devamı...

Doküman Yönetim Sistemi
Document Management System

Gelişmiş Arama Full Text Search

Entegrasyon

Şirketler, COVID-19'un getirdiği operasyonel zorluklarla karşı karşıya kalırken Doküman Yönetim Sistemleri kurumsal verimliliğin merkezinde yer alıyor.

Doküman Yönetim Sistemi, veri ve görüntü işlemeden arşivleme ve imha süreçlerine kadar bilgi ve belgelerin yaşam döngüsünü, dağıtımını ve kullanımını yönetir.​

  • Sade ve responsive arayüzler

  • Bilgi ve belgelere yetkiler dahilinde erişim

  • Şirket ve departman kırılımında dosya kartları

  • Dosya kartları içinde doküman türlerinin tanımlanması

  • Doküman türü bazında künye bilgilerinin tanımlanması

  • Doküman durum statüleri

Veri ve Görüntü İşleme

Doküman Paylaşımı

Ofis Dışından Dokümanlarınıza Ulaşın